För investerare

FM Mattsson AB är ett noterat bolag och tillhandahåller information för kapitalmarknaden som finansiella rapporter och statistik samt aktuell aktieinformation.

Investerare

Varför investera i FM Mattsson Group?

Marknadsledare i Norden med välrenommerade varumärken.

Tydlig positionering i våra respektive marknader med påvisad uppnådd tillväxt.

Stark varumärkes- och produktportfölj med fokus på innovativa lösningar och hållbarhet.

Stark ställning hos samarbetspartners.

Solid plattform för ytterligare förvärv och organisk tillväxt.

Finansiella rapporter

Videokonferenser

Här kan du ta del av presentationer som tagits fram i samband med rapportpubliceringar och investerardagar.

Aktiekursen

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Aktien och ägare

Bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Största ägare

Ägartyp

Koncentration

Geografisk fördelning

Storleksklasser

Finansiella tabeller

Resultaträkning - Helår

MSEK20232022202120202019 
Nettoomsättning1 938,61 925,61 824,81 536,81 313,5 
Kostnad för sålda varor-1 238,8-1 214,8-1 121,4-984,1-865,6 
Bruttoresultat699,8710,8703,5552,7447,9 
       
Försäljningskostnader-361,0-317,4-264,9-250,3-244,1 
Administrations- och FoU-kostnader-136,6-119,3-102,6-97,9-84,9 
Övriga rörelseintäkter och kostnader17,27,12,94,05,7 
EBITA219,4281,24,0208,5124,6 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-26,0-23,9-20,6-11,0-7,4 
Rörelseresultat193,5257,3318,3197,6117,2 
Finansiella poster – netto-0,9-5,7-10,4-65,4-2,7 
Resultat före skatt192,5251,6307,9132,2114,5 
       
Skatt på periodens resultat-45,2-58,1-70,7-45,6-27,4 
Periodens resultat147,3193,4237,386,687,0 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-22,868,8-6,7-2,9-27,2 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat4,7-14,21,40,65,4 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser-0,354,917,8-18,7-6,7 
Säkring av mässing-0,5-5,31,82,31,3 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,11,1-0,4-0,5-0,3 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare128,6298,7251,367,459,6 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)3,484,5716,866,246,33 
Antal aktier (tusen)4 31042 31014 07013 88713 742 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2024
Jan-Mar
2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
 
Nettoomsättning493,4449,6449,2506,6533,2459,9422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3 
Kostnad för sålda varor-306,7-300,6-290,0-315,6-332,5-289,8-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2 
Bruttoresultat186,7149,0159,2190,9200,7170,1147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,0 
                       
Försäljningskostnader-93,6-89,7-89,1-92,0-90,2-89,1-72,2-81,7-74,4-72,7-57,6-68,5-66,1-60,6-56,9-61,7-71,1-72,4-51,9-62,6-57,3 
Administrations- och FoU-kostnader-39,6-39,0-29,6-34,1-33,9-38,1-26,6-28,4-26,3-29,6-20,9-24,3-27,6-26,3-23,2-24,4-24,0-15,9-21,2-27,9-19,9 
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,22,812,8-0,31,93,61,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,7 
EBITA53,323,153,364,578,546,649,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,5 
                       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,4-6,5-6,7-6,5-6,3-6,2-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,80,0 
Rörelseresultat46,916,646,658,172,240,443,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,5 
Finansiella poster – netto-8,810,70,0-7,8-3,85,2-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4 
Resultat före skatt38,127,346,650,368,445,638,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,1 
                       
Skatt på periodens resultat-9,9-8,2-10,5-11,1-15,4-8,9-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4 
Periodens resultat28,219,136,139,252,936,729,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,7 
                       
Övrigt totalresultat                      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--30,35,62,0-0,112,026,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-6,3-1,1-0,50,0-1,7-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,1 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                      
Omräkningsdifferenser38,1-32,4-26,246,112,113,612,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6 
Säkring av mässing3,0-1,90,7-1,21,90,5-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,60,4-0,20,3-0,4-0,10,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,7 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare68,7-38,815,185,866,561,062,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,6 
                       
Resultat per aktie                      
Före och efter utspädning (kronor)0,670,450,850,931,250,870,691,454,673,963,455,483,980,692,450,103,000,681,771,632,28 
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 594 

Resultaträkning - Delår

MSEK2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
Nettoomsättning493,41 938,61 489,01 039,8533,21 925,61 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,3
Kostnad för sålda varor-306,7-1 238,8-938,2-648,1-332,5-1 214,8-925,0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2
Bruttoresultat186,7699,8550,8391,7200,7710,8540,7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0
                      
Försäljningskostnader-93,6-361,0-271,3-182,2-90,2-317,4-228,3-156,2-74,4-264,9-192,2-134,6-66,1-250,3-189,7-132,8-71,1-244,1-171,7-119,9-57,3
Administrations- och FoU-kostnader-39,6-136,6-97,6-68,0-33,9-119,3-81,2-54,6-26,3-102,6-72,9-52,0-27,6-97,9-71,7-48,4-24,0-84,9-69,1-47,8-19,9
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,217,214,41,61,97,13,52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,7
EBITA53,3219,4196,3143,078,5281,2234,6185,094,3338,9256,8185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,673,439,5
                      
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,4-26,0-19,5-12,8-6,3-23,9-17,7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,80,0
Rörelseresultat46,9193,5176,9130,372,2257,3216,9173,288,3318,3241,9176,677,1197,6137,091,356,3117,2103,071,639,5
Finansiella poster – netto-8,8-0,9-11,7-11,6-3,8-5,7-11,0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4
Resultat före skatt38,1192,5165,2118,668,4251,6205,9167,286,1307,9234,8171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,1
                      
Skatt på periodens resultat-9,9-45,2-37,0-26,5-15,4-58,1-49,2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4
Periodens resultat28,2147,3128,292,152,9193,4156,7127,365,8237,3181,5132,855,586,677,043,041,687,077,653,030,7
                      
Övrigt totalresultat                     
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                     
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--22,87,51,9-0,168,856,829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-4,7-1,5-0,50,0-14,2-12,5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0,1--5,46,43,00,1
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                     
Omräkningsdifferenser38,1-0,331,958,112,154,941,428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,6
Säkring av mässing3,0-0,51,40,71,9-5,3-5,8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,60,1-0,3-0,1-0,41,11,21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,7
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare68,7128,6167,2152,366,5298,7237,7175,271,8251,3193,4143,471,167,481,743,664,059,660,341,234,6
                      
Resultat per aktie                     
Före och efter utspädning (kronor)0,673,483,032,181,254,573,703,014,6716,8612,909,463,986,245,543,103,006,335,673,902,28
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 59413 445

Balansräkning - Helår

MSEK20232022202120202019
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Goodwill289,0288,6270,1216,7221,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar245,5265,9264,8147,3170,3
Materiella anläggningstillgångar171,6166,7138,5135,3128,4
Nyttjanderättstillgångar103,288,743,647,846,9
Finansiella anläggningstillgångar4,74,14,04,53,4
Uppskjutna skattefordringar9,27,625,026,727,6
Summa anläggningstillgångar823,1821,6746,0578,3598,0
      
Omsättningstillgångar     
Varulager520,9578,6415,4310,7287,9
Övriga omsättningstillgångar299,2328,4376,1277,2211,7
Likvida medel135,269,6193,9203,5131,1
Summa omsättningstillgångar955,3976,6985,4791,4630,8
SUMMA TILLGÅNGAR1 778,51 798,21 731,41 369,71 228,8
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 022,6999,8806,9581,9563,1
Summa eget kapital1 022,6999,8806,9581,9563,1
      
SKULDER     
Långfristiga skulder350,0341,1396,8321,8325,6
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder405,9457,3527,7466,0340,1
Summa skulder755,9798,4924,5787,8665,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 778,51 798,21 731,41 369,71 228,8

Balansräkning - Kvartal

MSEK2024
31 Mar
2023
31 Dec
2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
 
TILLGÅNGAR                      
                       
Anläggningstillgångar                      
Goodwill297,2289,0295,9301,5291,4288,6279,5276,6271,4270,1268,2267,4269,6216,7222,8222,0229,4221,4225,0223,0119,6 
Övriga immateriella anläggningstillgångar247,6245,5258,6272,2263,4265,9260,2262,2261,1264,8264,6268,2274,6147,3157,8161,7173,6170,3178,6181,784,6 
Materiella anläggningstillgångar175,0171,6175,0173,9174,2166,7157,6150,0143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6 
Nyttjanderättstillgångar99,6103,288,190,592,988,741,747,243,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9 
Finansiella anläggningstillgångar5,24,74,14,24,14,14,24,14,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,8 
Uppskjutna skattefordringar7,69,22,74,24,37,610,417,124,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,7 
Summa anläggningstillgångar832,2823,1824,5846,6830,2821,6753,5757,1747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,3630,5406,2 
                       
Omsättningstillgångar                      
Varulager517,8520,9578,4647,3600,0578,6565,9545,6515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3 
Övriga omsättningstillgångar379,1299,2364,6390,9372,9328,4326,0436,0362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3 
Likvida medel159,7135,236,938,0102,769,676,841,8159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6 
Summa omsättningstillgångar1 056,6955,3979,91 076,21 075,6976,6968,71 023,41 037,7985,4850,2779,2783,3791,4804,2738,8751,5630,8607,0614,4683,3 
SUMMA TILLGÅNGAR1 888,81 778,51 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,31 244,91 089,5 
                       
EGET KAPITAL OCH SKULDER                      
                       
EGET KAPITAL                      
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 091,31 022,61 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5 
Summa eget kapital1 091,31 022,61 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5 
                       
SKULDER                      
Långfristiga skulder343,7350,0314,5325,3347,4341,1319,8348,6397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6 
Checkräkningskredit--13,760,4----------------- 
Kortfristiga skulder453,8405,9415,1491,0492,1457,3463,4555,7509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4 
Summa skulder797,5755,9743,3876,7839,5798,4783,2904,3906,7924,5845,8827,8854,0787,8788,3715,8735,1665,7681,5699,9550,0 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 888,81 778,51 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5 

Förändring eget kapital - Helår

MSEK20232022202120202019
      
Ingående balans 1 januari999,8806,9581,9563,1504,9
Kvittningsemission----39,0
Nyemission--37,2--
Utdelning-105,8-105,8-63,5-48,6-40,3
Totalresultat128,6298,7251,367,459,6
Utgående balans1 022,6999,8806,9581,9563,1

Förändring eget kapital - Delår

MSEK2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
   
                         
Ingående balans 1 januari1022.6999.8999.8999.8999.8806.9806.9806.9806.9581.9581.9581.9581.9563.1563.1563.1563.1504.9504.9504.9504.9   
Kvittningsemission-----------------39.039.039.0-   
Nyemission---------37.237.237.237.2--------   
Utdelning--105.8-105.8-105.8--105.8-105.8-105.8--63.5-63.5-63.5--48.6-48.6---40.3-40.3-40.3-   
Totalresultat68.7128.6167.2152.366.5298.7237.7175.271.8251.3193.3143.471.167.481.743.664.059.660.341.334.6   
Utgående balans1091.31022.61061.21046.31066.3999.8939.0876.3878.5806.9749.0699.0690.4581.9596.2606.7627.1563.1563.9544.9539.5   

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20232022202120202019
Resultat före skatt 192,5 251,6 307,9 132,2 114,5
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 33,0 39,1 43,4 28,1 47,8
Förändring av rörelsekapital 40,6 - 182,9 - 75,4 33,4 17,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 266,1 107,8 275,9 193,7 180,0
      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar- 37,2 - 58,6 - 31,1 - 32,7 - 22,4
Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar- 12,9 - 16,1 - 16,5 - 11,0 - 10,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,6 - 0,7 - -
Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar - - 0,1 0,5 - 1,1 0,5
Förvärv av dotterföretag - - 12,6 - 77,3 - - 152,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten- 49,5 - 87,4 - 123,7 - 44,8 - 184,2
      
Kassaflöde efter investeringar 216,6 20,4 152,2 148,9 - 4,2
      
Förändring av checkräkningskredit - - - - - 21,3
Nyemission - - - - 0,4
Amortering av skulder- 46,0 - 38,7 - 99,0 - 27,8 - 19,0
Utbetald utdelning- 105,8 - 105,8 - 63,5 - 48,6 - 40,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten- 151,8 - 144,5 - 162,5 - 76,4 - 80,2
      
Periodens kassaflöde 64,8 - 124,1 - 10,3 72,5 - 84,4
      
Likvida medel vid periodens början 69,6 193,9 203,5 131,1 215,5
Valutadifferens i likvida medel 0,8 - 0,1 0,6 - 0,2 -
Likvida medel vid periodens slut 135,2 69,6 193,9 203,5 131,1

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2024
Jan-Mar
2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
Resultat före skatt 38,1 27,3 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,3 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 36,9 17,1 - 18,1 24,2 9,8 9,8 18,7 1,2 9,4 23,1 2,8 - 10,8 28,4 - 0,8 - 21,2 27,3 22,8 - 4,9 29,8 11,3 11,7
Förändring av rörelsekapital- 25,1 91,0 38,6 - 67,5 - 21,4 - 16,6 - - 57,5 - 108,8 - 40,2 36,6 - 18,2 - 53,7 23,8 60,9 - 11,3 - 40,0 47,2 11,6 6,1 - 47,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,9 135,3 67,1 7,0 56,8 38,8 57,4 24,9 - 13,3 56,2 102,3 70,3 47,2 48,0 83,7 25,6 36,3 55,5 72,4 48,6 3,6
                      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar- 9,8 - 7,4 - 9,3 - 6,2 - 14,3 - 4,2 - 11,2 - 12,3 - 11,8 - 7,4 - 9,7 - 6,8 - 7,1 - 11,8 - 6,4 - 5,9 - 8,5 - 7,6 - 5,3 - 6,6 - 2,9
Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar- 2,4 - 3,9 - 2,1 - 4,2 - 2,6 - 23,3 - 4,4 - 3,5 - 4,0 - 5,2 - 3,7 - 6,2 - 1,5 - 3,0 - 2,2 - 3,3 - 2,5 - 2,7 - 1,9 - 3,7 - 1,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,5 0,2 0,4 - - - - - - - 0,7 - - - - - - - - - -
Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar - - - - - - 0,1 - - - - 0,3 - 0,2 - 1,0 0,5 - 0,4 0,2 - 1,4 11,7 - 11,2 - -
Förvärv av dotterföretag - - - - - - 12,6 - - - - - - - 77,3 - - - - - - - 152,3 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten- 11,7 - 11,1 - 11,1 - 10,4 - 16,9 - 40,2 - 15,6 - 15,8 - 15,8 - 12,9 - 12,9 - 13,0 - 84,9 - 14,3 - 9,0 - 9,0 - 12,4 1,4 - 18,4 - 162,6 - 4,6
                      
Kassaflöde efter investeringar 38,3 124,2 56,0 - 3,4 39,9 - 1,4 41,8 9,1 - 29,1 43,3 89,4 57,3 - 37,7 33,7 74,7 16,6 23,9 56,9 54,0 - 114,0 - 1,0
                      
Förändring av checkräkningskredit-- 13,7 - 46,7 60,4 - - - - - - - - - - - - - - - 13,9 - 7,4 -
Nyemisson - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,4 - - -
Amortering av skulder- 8,4 - 8,4 - 8,9 - 21,7 - 7,0 - 5,8 - 7,0 - 20,7 - 5,2 - 9,2 2,0 - 4,5 - 87,2 - 4,7 - 1,6 - 15,3 - 6,1 - 4,9 - 4,4 - 4,6 - 5,2
Utbetald utdelning - - - - 105,8 - - - - 105,8 - - - - 63,5 - - 48,6 - - - - - - 40,3 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten- 8,4 - 22,1 - 55,6 - 67,1 - 7,0 - 5,8 - 7,0 - 126,5 - 5,2 - 9,2 2,0 - 68,0 - 87,2 - 53,3 - 1,6 - 15,3 - 6,1 - 4,5 - 18,3 - 52,3 - 5,2
                      
Periodens kassaflöde 29,8 102,1 0,4 - 70,5 32,8 - 7,2 34,9 - 117,5 - 34,3 34,1 91,4 - 10,7 - 124,9 - 19,6 73,1 1,3 17,8 52,4 35,7 - 166,3 - 6,2
                      
Likvida medel vid periodens början 135,2 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,8 193,9 159,8 68,4 78,0 203,5 223,1 150,3 148,3 131,1 78,7 42,9 209,6 215,5
Valutadifferens i likvida medel- 5,3 - 3,7 - 1,6 5,8 0,2 - 0,1 - 0,6 0,3 0,1 0,1 1,1 - 0,6 - - 0,3 0,7 - 0,6 - 0,1 0,1 - 0,3 0,4
Likvida medel vid periodens slut 159,7 135,2 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,8 193,9 159,8 68,4 78,0 203,5 223,1 150,3 148,3 131,1 78,7 42,9 209,6
                      
                      
                      
                      

Kassaflödesanalys - Delår

MSEK2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
Resultat före skatt 38,1 192,5 165,2 118,6 68,4 251,6 205,9 167,2 86,1 307,9 234,7 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster 36,9 33,0 16,0 34,1 9,8 39,1 29,3 10,6 9,4 43,4 20,4 17,5 28,4 28,1 29,0 50,2 22,8 47,8 52,8 23,0 11,7
Förändring av rörelsekapital- 25,1 40,6 - 50,4 - 89,0 - 21,4 - 182,9 - 166,3 - 166,3 - 108,8 - 75,4 - 35,3 - 71,9 - 53,7 33,4 9,6 - 51,3 - 40,0 17,7 - 29,5 - 41,0 - 47,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,9 266,1 130,8 63,7 56,8 107,8 68,9 11,5 - 13,3 275,9 219,8 117,4 47,2 193,7 145,7 62,0 36,3 180,0 124,5 52,2 3,6
                      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar- 9,8 - 37,2 - 29,8 - 20,5 - 14,3 - 58,6 - 35,3 - 24,1 - 11,8 - 31,1 - 23,7 - 13,9 - 7,1 - 32,7 - 20,8 - 14,4 - 8,5 - 22,4 - 14,8 - 9,6 - 2,9
Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar- 2,4 - 12,9 - 9,0 - 6,8 - 2,6 - 16,1 - 11,9 - 7,5 - 4,0 - 16,5 - 11,3 - 7,6 - 1,5 - 11,0 - 8,0 - 5,8 - 2,5 - 10,0 - 7,3 - 5,4 - 1,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,5 0,6 0,4 - - - - - - 0,7 0,7 - - - - - - - - - -
Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar - - - - - - 0,1 - - - 0,5 0,8 0,9 0,9 - 1,1 - 1,6 - 1,2 - 1,4 0,5 - 11,2 - -
Förvärv av dotterföretag - - - - - - 12,6 - - - - 77,3 - 77,3 - 77,3 - 77,3 - - - - - 152,3 - 152,3 - 152,3 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten- 11,7 - 49,5 - 38,4 - 27,3 - 16,9 - 87,4 - 47,2 - 31,6 - 15,8 - 123,7 - 110,8 - 97,9 - 85,0 - 44,8 - 30,4 - 21,4 - 12,4 - 184,2 - 185,6 - 167,3 - 4,6
                      
Kassaflöde efter investeringar 38,3 216,6 92,4 36,4 39,9 20,4 21,7 - 20,1 - 29,1 152,2 109,0 19,5 - 37,8 148,9 115,3 40,6 23,9 - 4,2 - 61,1 - 115,1 - 1,0
                      
Förändring av checkräkningskredit - - 13,7 60,4 - - - - - - - - - - - - - - 21,3 - 21,3 - -
Nyemisson - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,4 - - -
Amortering av skulder- 8,4 - 46,0 - 37,6 - 28,7 - 7,0 - 38,7 - 32,9 - 25,9 - 5,2 - 99,0 - 89,7 - 91,7 - 87,2 - 27,8 - 23,1 - 21,4 - 6,1 - 19,0 - 14,1 - 17,1 - 5,2
Utbetald utdelning - - 105,8 - 105,8 - 105,8 - - 105,8 - 105,8 - 105,8 - - 63,5 - 63,5 - 63,5 - - 48,6 - - - - 40,3 - 40,3 - 40,3 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten- 8,4 - 151,8 - 129,7 - 74,1 - 7,0 - 144,5 - 138,7 - 131,7 - 5,2 - 162,5 - 153,2 - 155,2 - 87,2 - 76,4 - 23,1 - 21,4 - 6,1 - 80,2 - 75,7 - 57,4 - 5,2
                      
Periodens kassaflöde 29,8 64,8 - 37,3 - 37,7 32,9 - 124,1 - 117,0 - 151,8 - 34,3 - 10,3 - 44,2 - 135,7 - 125,0 72,5 92,2 19,2 17,8 - 84,4 - 136,8 - 172,5 - 6,2
                      
Likvida medel vid periodens början 135,2 69,6 69,6 69,6 69,6 193,9 193,9 193,9 193,9 203,5 203,5 203,5 203,5 131,1 131,1 131,1 131,1 215,5 215,5 215,5 215,5
Valutadifferens i likvida medel- 5,3 0,8 4,5 6,1 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 - 0,6 - 0,2 - 0,2 0,1 - 0,6 - 0,1 0,1 0,4
Likvida medel vid periodens slut 159,7 135,2 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,9 193,9 159,8 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 43,0 209,6
                      
                      

Finansiella mål - Helår

Nyckeltal
* Nuvarande mål
20232022202120202019
Organisk tillväxt i nettomsättning
* ≥ 5 % över en konjukturscykel
-3.5%0.7%12.4%10.0%-1.9%
EBITA-marginal (rullande 12 månader)
* ≥ 15 % över en konjukturscykel
11.3%14.6%18.6%13.6%9.5%
Årlig utdelning som andel av resultatet efter skatt förutsatt att soliditeten inte understiger 30% efter genomförd utdelning
* ≈ 50%
71.8%54.7%44.6%73.3%55.9%
Soliditet (per balansdagen)
* ≈ 40%
57.5%55.6%46.6%42.5%45.8%

Finansiella mål - Delår

Nyckeltal
* Nuvarande mål
2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
Organisk tillväxt i nettomsättning
* ≥ 5 % över en konjukturscykel
-8.0%-3.5%-3.3%-4.4%3.5%0.7%5.0%7.7%6.5%12.4%11.8%14.2%2.1%10.0%7.4%5.0%11.8%-1.9%-1.3%-0.7%5.2%
EBITA-marginal (rullande 12 månader)
* ≥ 15 % över en konjukturscykel
10.2%11.3%12.5%12.4%13.5%14.6%16.2%17.4%18.6%18.6%18.5%17.8%14.9%13.6%10.9%10.2%10.0%9.5%9.9%9.7%9.0%
Årlig utdelning som andel av resultatet efter skatt förutsatt att soliditeten inte understiger 30% efter genomförd utdelning
* ≈ 50%
-71.8%---54.7%---44.6%---73.3%---55.9%---
Soliditet (per balansdagen)
* ≈ 40%
57.8%57.5%58.8%54.4%55.9%55.6%54.5%49.2%49.2%46.6%47.0%45.8%44.7%42.5%43.1%45.9%46.0%45.8%45.3%43.8%49.5%

Finansiell kalender

2024

27 augusti 08:00 Delårsrapport januari-juni 2024
27 augusti 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 november 08:00 Delårsrapport januari-september 2024
5 november 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 februari 08:00 Bokslutskommuniké 2024
21 februari 11:00 Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024

2024

27 aug
08:00
Delårsrapport januari-juni 2024
27 aug
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 nov
08:00
Delårsrapport januari-september 2024
5 nov
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 feb
08:00
Bokslutskommuniké 2024
21 feb
11:00
Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024