Finansiella mål – Delår

Nyckeltal
* Nuvarande mål
2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
Organisk tillväxt i nettomsättning
* ≥ 5 % över en konjukturscykel
-8.0% -3.5% -3.3% -4.4% 3.5% 0.7% 5.0% 7.7% 6.5% 12.4% 11.8% 14.2% 2.1% 10.0% 7.4% 5.0% 11.8% -1.9% -1.3% -0.7% 5.2%
EBITA-marginal (rullande 12 månader)
* ≥ 15 % över en konjukturscykel
10.2% 11.3% 12.5% 12.4% 13.5% 14.6% 16.2% 17.4% 18.6% 18.6% 18.5% 17.8% 14.9% 13.6% 10.9% 10.2% 10.0% 9.5% 9.9% 9.7% 9.0%
Årlig utdelning som andel av resultatet efter skatt förutsatt att soliditeten inte understiger 30% efter genomförd utdelning
* ≈ 50%
71.8% 54.7% 44.6% 73.3% 55.9%
Soliditet (per balansdagen)
* ≈ 40%
57.8% 57.5% 58.8% 54.4% 55.9% 55.6% 54.5% 49.2% 49.2% 46.6% 47.0% 45.8% 44.7% 42.5% 43.1% 45.9% 46.0% 45.8% 45.3% 43.8% 49.5%