Förändring eget kapital – Delår

MSEK 2024
Jan-Mar
2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
     
                                                 
Ingående balans 1 januari 1022.6 999.8 999.8 999.8 999.8 806.9 806.9 806.9 806.9 581.9 581.9 581.9 581.9 563.1 563.1 563.1 563.1 504.9 504.9 504.9 504.9      
Kvittningsemission 39.0 39.0 39.0      
Nyemission 37.2 37.2 37.2 37.2      
Utdelning -105.8 -105.8 -105.8 -105.8 -105.8 -105.8 -63.5 -63.5 -63.5 -48.6 -48.6 -40.3 -40.3 -40.3      
Totalresultat 68.7 128.6 167.2 152.3 66.5 298.7 237.7 175.2 71.8 251.3 193.3 143.4 71.1 67.4 81.7 43.6 64.0 59.6 60.3 41.3 34.6      
Utgående balans 1091.3 1022.6 1061.2 1046.3 1066.3 999.8 939.0 876.3 878.5 806.9 749.0 699.0 690.4 581.9 596.2 606.7 627.1 563.1 563.9 544.9 539.5