Förändring eget kapital – Delår

MSEK 2023
31 Dec
2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
       
                                                 
Ingående balans 1 januari 999.8 999.8 999.8 999.8 806,9 806,9 806,9 806,9 581,9 581,9 581,9 581,9 563,1 563,1 563,1 563,1 504,9 504,9 504,9 504,9        
Kvittningsemission 39,0 39,0 39,0        
Nyemission 37,2 37,2 37,2 37,2        
Emissionsutgifter, netto        
Utdelning -105.8 -105.8 -105.8 -105,8 -105,8 -105,8 -63,5 -63,5 -63,5 -48,6 -48,6 -40,3 -40,3 -40,3        
Totalresultat 128.6 167.2 152.3 66.5 298,7 237,7 175,2 71,8 251,3 193,3 143,4 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6        
Utgående balans 1 022,6 1 061,2 1 046,3 1 066,3 999,8 939,0 876,3 878,5 806,9 749,0 699,0 690,4 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5