Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20222021202020192018
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar554,5534,9364,0391,7206,8
Materiella anläggningstillgångar166,7138,5135,3128,4131,8
Nyttjanderättstillgångar88,743,647,846,9-
Finansiella anläggningstillgångar4,14,04,53,43,8
Uppskjutna skattefordringar7,625,026,727,625,1
Summa anläggningstillgångar821,6746,0578,3598,0367,4
      
Omsättningstillgångar     
Varulager578,6415,4310,7287,9212,6
Övriga omsättningstillgångar328,4376,1277,2211,7194,7
Kassa och bank69,6193,9203,5131,1215,5
SUMMA TILLGÅNGAR1 798,21 731,41 369,71 228,8990,2
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare999,8806,9581,9563,1504,9
Summa eget kapital999,8806,9581,9563,1504,9
      
SKULDER     
Långfristiga skulder341,1396,8321,8325,6233,4
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder457,3527,7466,0340,1251,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 798,21 731,41 369,71 228,8990,2

Balansräkning - Kvartal

MSEK2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
TILLGÅNGAR                         
                          
Anläggningstillgångar                         
Immateriella tillgångar554,8554,5539,7538,8532,5534,9532,8535,6544,2364,0380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3
Materiella anläggningstillgångar174,2166,7157,6150,0143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8
Nyttjanderättstillgångar92,988,741,747,243,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9--------
Finansiella anläggningstillgångar4,14,14,24,14,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,4
Uppskjutna skattefordringar4,37,610,417,124,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,6
Summa anläggningstillgångar830,2821,6753,5757,1747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1
                          
Omsättningstillgångar                         
Varulager600,0578,6565,9545,6515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8
Övriga omsättningstillgångar372,9328,4326,0436,0362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8
Kassa och bank102,769,676,841,8159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,4
SUMMA TILLGÅNGAR1 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1
                          
EGET KAPITAL                         
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
Summa eget kapital1 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
                          
SKULDER                         
Långfristiga skulder347,4341,1319,8348,6397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4
Checkräkningskredit------------------------20,5
Kortfristiga skulder492,1457,3463,4555,7509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1