Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20212020201920182017
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar534,9364,0391,7206,8211,5
Materiella anläggningstillgångar138,5135,3128,4131,8152,5
Nyttjanderättstillgångar43,647,846,9--
Finansiella anläggningstillgångar4,04,53,43,84,1
Uppskjutna skattefordringar25,026,727,625,123,7
Summa anläggningstillgångar746,0578,3598,0367,4391,8
      
Omsättningstillgångar     
Varulager415,4310,7287,9212,6203,1
Övriga omsättningstillgångar376,1277,2211,7194,7207,3
Kassa och bank193,9203,5131,1215,5156,0
SUMMA TILLGÅNGAR1 731,41 369,71 228,8990,2958,2
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare806,9581,9563,1504,9483,2
Summa eget kapital806,9581,9563,1504,9483,2
      
SKULDER     
Långfristiga skulder396,8321,8325,6233,4231,9
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder527,7466,0340,1251,8243,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 731,41 369,71 228,8990,2958,2

Balansräkning - Kvartal

MSEK2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
TILLGÅNGAR                       
                        
Anläggningstillgångar                       
Immateriella tillgångar539,7538,8532,5534,9532,8535,6544,2364,0380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3
Materiella anläggningstillgångar157,6150,0143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8
Nyttjanderättstillgångar41,747,243,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9--------
Finansiella anläggningstillgångar4,24,14,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,4
Uppskjutna skattefordringar10,417,124,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,6
Summa anläggningstillgångar753,5757,1747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1
                        
Omsättningstillgångar                       
Varulager565,9545,6515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8
Övriga omsättningstillgångar326,0436,0362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8
Kassa och bank76,841,8159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,4
SUMMA TILLGÅNGAR1 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1
                        
EGET KAPITAL                       
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
Summa eget kapital939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
                        
SKULDER                       
Långfristiga skulder319,8348,6397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4
Checkräkningskredit----------------------20,5
Kortfristiga skulder463,4555,7509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1