Balansräkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Balansräkning - Helår

MSEK20212020201920182017
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar534,9364,0391,7206,8211,5
Materiella anläggningstillgångar138,5135,3128,4131,8152,5
Nyttjanderättstillgångar43,647,846,9--
Finansiella anläggningstillgångar4,04,53,43,84,1
Uppskjutna skattefordringar25,026,727,625,123,7
Summa anläggningstillgångar746,0578,3598,0367,4391,8
      
Omsättningstillgångar     
Varulager415,4310,7287,9212,6203,1
Övriga omsättningstillgångar376,1277,2211,7194,7207,3
Kassa och bank193,9203,5131,1215,5156,0
SUMMA TILLGÅNGAR1 731,41 369,71 228,8990,2958,2
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare806,9581,9563,1504,9483,2
Summa eget kapital806,9581,9563,1504,9483,2
      
SKULDER     
Långfristiga skulder396,8321,8325,6233,4231,9
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder527,7466,0340,1251,8243,1
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 731,41 369,71 228,8990,2958,2

Balansräkning - Kvartal

MSEK2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
TILLGÅNGAR                     
                      
Anläggningstillgångar                     
Immateriella tillgångar532,5534,9532,8535,6544,2364,0380,6383,7403,0391,7403,6404,7204,2206,8209,1213,4212,4211,5210,0210,5210,3
Materiella anläggningstillgångar143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6131,8136,7142,2147,9152,5157,0159,9159,8
Nyttjanderättstillgångar43,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9--------
Finansiella anläggningstillgångar4,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,83,84,24,24,24,14,44,54,4
Uppskjutna skattefordringar24,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,725,123,024,324,123,723,519,318,6
Summa anläggningstillgångar747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,4630,4406,2367,4373,0384,1388,6391,8394,9394,1393,1
                      
Omsättningstillgångar                     
Varulager515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3212,6202,8214,4233,5203,1201,0204,4208,8
Övriga omsättningstillgångar362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3194,7241,8246,7243,7207,3244,3231,2241,8
Kassa och bank159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,4
SUMMA TILLGÅNGAR1 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1
                      
EGET KAPITAL                     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
Summa eget kapital878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8
                      
SKULDER                     
Långfristiga skulder397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6233,4230,9233,9231,2231,9227,3224,0223,4
Checkräkningskredit--------------------20,5
Kortfristiga skulder509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4251,8267,3266,2288,3243,1263,6243,8254,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5990,2992,0976,01 020,8958,2963,4926,1846,1