Vilken påverkan kommer COVID-19 att ha på leveranstiderna?

2020-04-07

Vi fortsätter följa utvecklingen av COVID-19 och hur det påverkar oss och vår omvärld, och vi uppdaterar vår sida om läget kring vardera lands rekommendationer förändras. 

Som läget är just nu ser vi ingen påverkan på våra leveranser. Våra försäljnings- och serviceavdelningar sitter vid telefonen samt bevakar sina mejl och är redo att svara på frågor och tar emot dina beställningar som vanligt.

2020-03-26

Vi kan fortfarande inte se att COVID-19 påverkar våra leveranser vilket såklart är glädjande.  Självklart följer vi fortsatt vardera lands rekommendationer och aktiverar nödvändiga åtgärder i de länder där vi verkar.

Även om vår säljkår inte besöker er fysiskt finns de på plats digitalt och på telefon och tar gärna möten och samtal med er.

Vår kundsupport finns redo att svara på era frågor och ta emot dina beställningar som vanligt.

2020-03-13

Just nu kan vi inte se att COVID-19 påverkar våra leveranser, även om vi har beslutat att aktivera vissa nödåtgärder i länder där vi verkar.

Vi följer vardera lands rekommendationer om COVID-19 och vi kommer att uppdatera denna sida så snart något ändras.

Vi vill ta tillfället i akt att uppmuntra dig att följa ditt vanliga konsumtionsmönster och inte hamstra produkter, eftersom det skulle påverka vår förmåga att leverera effektivt!

Våra försäljnings- och serviceavdelningar sitter vid telefonen samt bevakar sina mejl och är redo att svara på frågor och tar emot dina beställningar som vanligt.