Lars Erik Blom

Lars Erik Blom (född 1960): Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Lars Erik har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Erfarenhet från flertalet positioner som CFO i medelstora bolag. Har arbetet inom riskkapitalbranschen under 25 år, bl.a. inom Atle AB och senast inom 3i Group plc.

Pågående uppdrag: Lars Erik är vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB, Visera AB och Novorent Modul AB. Styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Uniwater AB, Nextory AB och Tryggkredit Stockholm AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Lars Erik äger 9,91 procent av bolaget LK Finans AB som i sin tur äger 686 700 A-aktier samt 4 176 612 B-aktier i FM Mattsson Group.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Nej
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja