Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson (född 1950): Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Johnny är utbildad civilingenjör. Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare varit vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Manava konsult AB,  VBG Group AB och i Conveniunt AB. Styrelsemedlem i Instalco Intressenter AB, Stibtech AB samt Beijer Alma AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 121 500 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja