Claes Frisk

Claes Frisk (född 1963): Arbetstagarrepresentant Unionen, i styrelsen sedan 2022.

Utbildning/bakgrund: Arbetat tidigare på ABB, Nybergs Maskin (tillverkare av specialmaskiner), Pressmaster Tool (tillverkare av handverktyg el) som konstruktör.

Arbetat sedan 2001 med produktutveckling och design.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget Inga aktier i FM Mattsson Group.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja