Anna Stålenbring

Anna Stålenbring  (född 1961): Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Anna har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anna har 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationella industriföretag, varav de 22 senaste åren inom Nefab-koncernen.

Pågående uppdrag: Anna är styrelseledamot i Troax Group AB, VBG Group AB, Lammhults Design Group AB, Investment AB Chiffonjén, engcon Holding AB, Infobric Group AB och A Advisory AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 12 000 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja