Delårsrapport januari-september 2023

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 449,2 Mkr (422,7), en ökning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -0,4 procent. EBITA uppgick till 53,3 Mkr (49,6) motsvarande en EBITA-marginal om 11,9 procent (11,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 0,3 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Koncernen har […]

Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 422,7 Mkr (415,6), en ökning med 1,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till -1,1 procent. EBITA uppgick till 49,6 Mkr (70,8) motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 procent (17,0). Perioden påverkades av en kostnadsreducering om 1,1 Mkr (2,8) avseende en återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. […]

Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 415,6 Mkr (355,4), en ökning med 16,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för tredje kvartalet. EBITA uppgick till 70,8 Mkr (48,5) motsvarande en EBITA-marginal om 17,0 procent (13,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,8 Mkr avseende dataintrång hos Aqualla […]

Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 355,4 Mkr (321,9), en ökning med 10,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick till 45,7 Mkr (31,4) motsvarande en rörelsemarginal om 12,9 procent (9,8). Resultat per aktie uppgick till 2,45 kr (1,77). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 74,6 […]

Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 321,9 Mkr (265,4), en ökning med 21,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 31,4 Mkr (26,7), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 procent (10,1). Perioden belastades föregående år med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr. Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 61,2 Mkr till nettoomsättningen samt 10,6 […]

Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265,4 Mkr (256,9), en ökning med 3,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (21,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,5). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr (0). Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 30,2 Mkr (21,8). Resultat per aktie var […]

Delårsrapport juli – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 256,9 Mkr (245,4), en ökning med 4,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 21,8 Mkr (18,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3). Resultat per aktie var 1,34 kr (1,29). Kassaflödet efter investeringar uppgick till […]

Delårsrapport januari – september 2016

TREDJE KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 245,4 Mkr (261,8), en minskning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 18,9 Mkr (18,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,7 procent (7,2). Resultat per aktie var 1,29 kr (1,26). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 30,1 Mkr (31,8). JANUARI-SEPTEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 847,4 Mkr […]

FM Mattsson Mora Groups delårsrapport januari-september 2015

Stark organisk tillväxt och fortsatt förbättrat resultat Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 261,8 Mkr (238,2), en ökning med 9,9 procent. Ökningen motsvarar en organisk tillväxt om 9,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr jämfört med 16,3 Mkr föregående år. Resultatet är belastat av engångsposter om 2,1 Mkr. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 842,8 […]

KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014

Tredje kvartalet innebar tillväxt för koncernen. Justerat för valutaeffekter och prisökningar har vi i kvartalet en volymökning med 28 procent. Exklusive Damixa-koncernen är volymökningen 2,1 procent. Den nordiska marknaden kännetecknas fortfarande av en svag tillväxt. I Sverige har vår försäljning utvecklats positivt jämfört med föregående år och haft en större tillväxt än koncernen som helhet. […]