Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 533,2 Mkr (496,6), en ökning med 7,4 procent jämfört med första kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent. EBITA uppgick till 78,5 Mkr (94,3) motsvarande en EBITA-marginal om 14,7 procent (19,0). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 1,6 Mkr (0,0) avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Resultat […]

Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 496,6 Mkr (428,1), en ökning med 16,0 procent jämfört med första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för första kvartalet. EBITA uppgick till 94,3 Mkr (80,8) motsvarande en EBITA-marginal om 19,0 procent (18,9). Föregående år belastades perioden med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr avseende förvärvet […]

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 428,1 Mkr (419,9), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent för perioden. EBITA uppgick till 80,8 Mkr (59,0) motsvarande en EBITA-marginal om 18,9 procent (14,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr (0) avseende förvärvet av Aqualla […]

Delårsrapport januari-mars 2020

Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 419,9 Mkr (299,3), en ökning med 40,3 procent jämfört med första kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 11,8 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick till 56,3 Mkr (39,5) motsvarande en rörelsemarginal om 13,4 procent (13,2). Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 83,8 Mkr till nettoomsättningen samt 16,0 Mkr till […]

Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 299,3 Mkr (280,1), en ökning med 6,9 procent jämfört med första kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (16,8), motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 procent (6,0). Resultat per aktie var 2,28 kr (0,98). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,0 Mkr (-0,2). Väsentliga händelser under och efter kvartalet Mikael Östbring […]

Delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018 Nettoomsättningen uppgick till 280,1 Mkr (291,5), en minskning med 3,9 procent jämfört med första kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 16,8 Mkr (32,0). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 6,0 procent (11,0). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (3,9 Mkr föregående år). Resultat per aktie var 0,98 kr (2,11). Kassaflöde efter investeringar […]

Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 291,5 Mkr (298,6), en minskning med 2,4 procent jämfört med första kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (38,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 11,0 procent (12,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (0). Resultat per aktie var 2,11 kr (2,46). Kassaflödet efter investeringar uppgick till […]

Delårsrapport januari – mars 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 298,6 Mkr (292,6), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2015. Den organiska tillväxten uppgick till 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 38,1 Mkr (31,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 12,8 procent (10,8). Resultat per aktie var 2,46 kr (1,96). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,3 Mkr (9,1). […]

OSTNORS KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Starkt resultat tack vare systematiskt arbete Nettoomsättningen ökade med 29,7 procent jämfört med första kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 31,5 Mkr jämfört med 18,0 föregående år. Förvärvet av Damixa bidrar positivt till resultatet. De under 2014 genomförda aktiviteterna för en stabilare produktion har påverkat rörelseresultatet positivt […]

Delårsrapport Ostnor AB 1 jan–31 mars 2014

Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3) Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3) Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (12,7) Resultat efter skatt uppgick till 12,0 Mkr (21,2) Resultat per aktie var 1,05 kr (1,85) Kassaflödet efter investeringar uppgick till -3,0 Mkr (-0,7) Koncernchefen Claes Seldebys kommenterarÅret inleddes något svagt när det gäller […]