FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0) 250-596405.Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0) 250-596225. Om oss FM Mattsson Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar och […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0) 250-596405.Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0) 250-596225. Om oss FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0) 250-596405.Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0) 250-596225. Om oss FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2019

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405. Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225. Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.  För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225. Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra […]

FM Mattson Mora Groups årsredovisning för 2017

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under https://www.fmmattssongroup.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/årsredovisningar     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 250 59 62 25 Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30   Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under https://www.fmmattssongroup.com/sv/Investerare/Rapporter-presentationer/Arsredovisningar/ För ytterligare information vänligen kontakta:Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30  Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. […]

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning 2015

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.fmm-mora.se Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras på hemsidan i slutet av april.    För ytterligare information, kontakta: Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon +46(0)705806225 FM Mattsson Mora […]

Årsredovisning för 2014 publicerad

Ostnor publicerar idag årsredovisningen för 2014 i PDF-format på Ostnor.se Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare eller andra intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad.    För ytterligare information, kontakta Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör, Ostnor AB (publ.), +46 705806225 Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling […]