FM Mattsson 9000E Clinic

Företagets 9000E Clinic är specialanpassad för sjukhusmiljöer. – Det här understryker verkligen att vi gör kranar för alla människor inom många olika områden, säger Arne Jonsson, varumärkesansvarig vid FM Mattsson.