FM Mattsson Group inleder effektiviseringsprogram

FM Mattsson Group har under slutet av 2022 sett en lägre försäljning och lönsamhetsutveckling i koncernens nordiska affär. Det är en följd av en svagare byggmarknad relaterat till badrum och kök som bedöms fortsätta under 2023. Den lägre försäljningen har tydligast påverkan i vår produktion i Mora. Därför har beslut fattats idag om att reducera […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Ole Sander, International Sales and Marketing Director samt Vd för FM Mattsson Mora Group Danmark har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst efter sex år i bolaget. Ole Sander har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2013 och han lämnar sin tjänst 30 april 2019. ”Det har varit […]

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Mikael Östbring, Nordic sales and marketing director i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att han har för avsikt att lämna sin tjänst omedelbart. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hans efterträdare. Mikael Östbring har ingått i FM Mattsson Mora Groups koncernledning sedan 2017. Fredrik Skarp övertar rollen Nordic sales […]

Ny CFO i FM Mattsson Mora Group utsedd

Martin Gallacher tillträder tjänsten som ekonomi-och finansdirektör, CFO, i FM Mattsson Mora Group. Han har gedigen internationell erfarenhet från revision och företagsaffärer framförallt inom Grant Thornton och kommer närmast från en roll som CFO på Morakniv. Martin kommer att ingå i koncernledningen och tillträder senast den 10 februari 2018.

Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör i FM Mattsson Mora Group, har idag meddelat att hon har för avsikt att lämna sin tjänst efter fyra år i bolaget. En rekryteringsprocess inleds för att så snart som möjligt utse hennes efterträdare.

Ny marknads- och försäljningschef till FM Mattson Mora Group

Mikael Östbring tillträder tjänsten som marknads- och försäljningschef Norden i FM Mattsson Mora Group. Han har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning i konsumentnära bolag och kommer att ingå i koncernledningen från och med senast den 2 oktober 2017. FM Mattsson Mora Group ska stärka sin ställning på hemmamarknaden i Norden och bli en […]

Förändring i ledningsgruppen i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Group gör förändringar i sin ledningsgrupp. Peter Wennerstein, marknads- och försäljningschef för Norden, lämnar sin roll för att gå över till en av bolagets samarbetspartner. Malou Carlsson har utsetts till tillförordnad marknadschef för varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson och Fredrik Skarp övertar försäljningsansvaret för varumärkena fram till dess en permanent lösning […]

INKÖPS- OCH LOGISTIKDIREKTÖR TILL FM MATTSSON MORA GROUP

Arto Almér tillträder en nyinrättad tjänst som inköps- och logistikdirektör i FM Mattsson Mora Group. Arto Almér har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom inköp och logistik i ett flertal konsumentnära bolag och kommer att ingå i koncernledningen från och med den 10 oktober 2016.

NY SÄLJ- OCH MARKNADSORGANISATION

För att stärka sin ledande position som marknadsledare i Norden på armaturer och ta fortsatta steg i linje med sin tillväxtstrategi förtydligar FM Mattsson Mora Group sin sälj- och marknadsorganisation och genomför ledningsförändringar. – För FM Mattsson Mora Group är det viktigt att värna om vår starka marknadsposition och säkerställa att vi kan hålla hög […]

Ny VD för FM Mattsson Mora i Holland och Belgien

Marcel van ´t Ent har utnämnts till ny VD för FM Mattsson Mora Groups dotterbolag i Holland respektive Belgien. Marcel van ´t Ent har gedigen erfarenhet från blandarmarknaden och från att driva försäljning av konsumentvaror både via återförsäljare och grossister. Han kommer ansvara för koncernens samtliga tre varumärken Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa i […]