Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i FM Mattsson AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson AB meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2024. Valberedningen består av följande ledamöter: Hans Karlsson, ordförande, utsedd av Tibia Konsult AB Mats Rylander, utsedd av […]

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i FM Mattsson AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson AB meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2023. Valberedningen består av följande ledamöter: Hans Karlsson, ordförande, representerar 29,42 procent av rösterna Mats Rylander, representerar 27,78 […]

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson Mora Group meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2022. Valberedningen består av följande ledamöter: Hans Karlsson, ordförande, representerar 29,08 procent av rösterna Mats Rylander, […]

Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2020

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2019

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2018

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. […]

OSTNORS VALBEREDNING

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2013 har Ostnor etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2015 lämna förslag till: val av ordförande vid årsstämman val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse styrelsearvode val av och arvodering till revisor Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av: […]