Pressmeddelanden

2023

 
Delårsrapport januari-september 2023
Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i FM Mattsson AB (publ)
Inbjudan till presentation av FM Mattsson Groups delårsrapport januari-september 2023
Delårsrapport januari-juni 2023
Inbjudan till presentation av FM Mattsson Groups delårsrapport januari-juni 2023
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson AB den 11 maj 2023
Delårsrapport januari-mars 2023
Videokonferens i samband med FM Mattsson Groups delårsrapport januari-mars 2023
FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022
Kallelse årsstämma
Bokslutskommuniké januari-december 2022
Videokonferens i samband med FM Mattsson Groups delårsrapport januari-december 2022
FM Mattsson Group inleder effektiviseringsprogram

2022

 
Delårsrapport januari-september 2022
Videokonferens i samband med FM Mattsson Groups delårsrapport januari-september 2022
FM Mattsson Group förvärvar Aqua Invent
Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i FM Mattsson AB (publ)
Rättelse: Delårsrapport januari-juni 2022
Delårsrapport januari-juni 2022
Videokonferens i samband med FM Mattsson Groups delårsrapport januari-juni 2022
FM Mattsson AB meddelar nytt antal aktier och röster
Aktiesplit 3:1
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 12 maj 2022
FM Mattsson Mora Group höjer målet för organisk försäljningstillväxt
Delårsrapport januari-mars 2022
Videokonferens i samband med FM Mattsson Mora Groups delårsrapport januari-mars 2022
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021
Kallelse till årsstämma
FM Mattsson Mora Group skänker 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan med anledning av utvecklingen i Ukraina
Bokslutskommuniké januari-december 2021
Videokonferens i samband med FM Mattsson Mora Groups delårsrapport oktober-december 2021

2021

 
FM Mattsson Mora Groups aktie uppgraderas till Nordic Mid Cap på Stockholmsbörsen
FM Mattsson Mora Group får silver av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete
Delårsrapport januari-september 2021
Videokonferens i samband med FM Mattsson Mora Groups delårsrapport juli-september 2021
Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2021
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 11 maj 2021
Delårsrapport januari-mars 2021
Kallelse till årsstämma
Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattsson Mora Group
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020
Kvittningsemissionen för förvärvet av Aqualla Brassware Limited, ändring av antalet aktier och röster i FM Mattsson Mora Group
Kvittningsemission för förvärvet av Aqualla Brassware Limited
FM Mattsson Mora Group förvärvar Aqualla Brassware Ltd
Bokslutskommuniké januari-december 2020

2020

 
Delårsrapport januari-september 2020
Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)
Extra bolagsstämma fattade beslut om efterutdelning
Kallelse till extrastämma
Delårsrapport januari-juni 2020
FM Mattsson Mora Group AB föreslår vinstutdelning
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 14 maj 2020
Delårsrapport januari-mars 2020
FM Mattsson Mora Group återkallar förslag om utdelning
Kallelse till årsstämma
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2019
Bokslutskommuniké januari-december 2019

2019

 
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS flyttar till nya lokaler
Delårsrapport januari-september 2019
Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2020
Delårsrapport januari-juni 2019
Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattsson Mora Group
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 16 maj 2019
Fullgörande av förvärvet av Hot Bath B.V.
Kvittningsemission för förvärvet av Hot Bath B.V.
FM Mattsson Mora Group förvärvar Hot Bath B.V.
Delårsrapport januari-mars 2019
Kallelse till årsstämma
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018
Bokslutskommuniké januari-december 2018
Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group
Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group

2018

 
Delårsrapport januari-september 2018
Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2019
Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group
Delårsrapport januari-juni 2018
Effektiviseringsprogram av organisationen inledd
Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 15 maj 2018
Delårsrapport januari - mars 2018
Svag start på året ger lägre resultat i första kvartalet 2018
FM Mattson Mora Groups årsredovisning för 2017
Bokslutskommuniké oktober – december 2017

2017

 
Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group
Ny CFO i FM Mattsson Mora Group utsedd
Delårsrapport juli – september 2017
Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2018
Delårsrapport april – juni 2017
Förändring i koncernledningen i FM Mattsson Mora Group
Ny marknads- och försäljningschef till FM Mattson Mora Group
Omvandling av aktier
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 11 MAJ 2017
Delårsrapport januari – mars 2017
Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016
Förändring i ledningsgruppen i FM Mattsson Mora Group
Handeln i FM Mattsson Mora Groups B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm
Kallelse till årsstämma
FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav
Bokslutskommuniké januari – december 2016

2016

 
Delårsrapport januari – september 2016
INKÖPS- OCH LOGISTIKDIREKTÖR TILL FM MATTSSON MORA GROUP
Delårsrapport januari – juni 2016
NY SÄLJ- OCH MARKNADSORGANISATION
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 12 MAJ 2016
Delårsrapport januari – mars 2016
Kallelse till årsstämma
FM Mattsson Mora Groups årsredovisning 2015
Ny VD för FM Mattsson Mora i Holland och Belgien
FM Mattsson Mora Groups bokslutskommuniké januari – december 2015

2015

 
Ny VD och koncernchef för FM Mattsson Mora Group utsedd
Peter Wennerstein tillträder som tf VD i FM Mattsson Mora Group
Claes Seldeby lämnar sin befattning som VD i FM Mattsson Mora Group
Styrelseförändring, inrättande av revisionsutskott och beslut om förslag till nya principer för valberedning
Ändrad tidplan för FM Mattsson Mora Group ABs börsnotering
FM Mattsson Mora Group AB planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm
FM Mattsson Mora Groups delårsrapport januari-september 2015
Ostnor byter namn till FM Mattsson Mora Group
OSTNORS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015
NY VD FÖR OSTNOR FINLAND
OSTNOR ÖVERTAR FÖRSÄLJNINGSANSVARET I FINLAND – SAMLAR SINA TRE VARUMÄRKEN
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSTNOR AB U.N.Ä.T. FM MATTSSON MORA GROUP AB
Extra bolagstämma 10 augusti 2015
OSTNORS KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2015
BESLUT FATTADE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2015
Årsredovisning för 2014 publicerad
Ostnors bokslutskommuniké januari - december 2014
Spara vatten, när det passar dig

2014

 
NY VD I HOLLAND OCH BELGIEN
Ulf Stenfeldt – ny försäljningschef
JAN JÖRGENSEN NY INKÖP- OCH LOGISTIKCHEF
KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014
OSTNORS VALBEREDNING
Delårsrapport Ostnor AB 1 januari–30 juni 2014
OLE SANDER NY VD FÖR DAMIXA APS
Peter Wennerstein NY Marknadsdirektör på ostnor AB
Delårsrapport Ostnor AB 1 jan–31 mars 2014
Beslut fattade vid Ostnors ABS Årsstämma den 14 maj 2014
OSTNOR FÖRVÄRVAR DAMIXA - DANMARKS LEDANDE BLANDARFÖRETAG

2013

 
Anna-Carin Bjelkeby tillträder som ny CFO på Ostnor
Ostnor etablerar säljkontor i Hongkong
Delårsrapport april – juni 2013
Fredrik Reinfeldt på besök när Ostnor flyttar tillverkning från Kina till Mora
Delårsrapport januari - mars 2013
Bokslutskommuniké januari–december 2012

2012

 
Delårsrapport januari–september 2012
UTNÄMNINGAR INOM OSTNOR AB