Våra värderingar

FM Mattsson Groups värdegrund är en gemensam plattform för alla medarbetare att utgå från i sitt dagliga arbete. Den gäller både för uppträdandet mot kunder och internt.

Kunden kommer först

Kunden är alltid utgångspunkten. Vi är hela tiden fokuserade på att förstå̊ kunderna och snabbt ta fram de produkter de vill ha, när de vill ha dem – ibland även innan de vet exakt vad det är, men vill ha det när de ser det. Första och sista frågan vi ställer oss i viktiga beslut är därför: Är det rätt för kunden?

Vi vinner tillsammans

Laget är större än jaget. Vi bjuder aktivt in, lyssnar och tar tillvara kompetens över avdelningar och roller. Och när vi inte når hela vägen, lägger vi kraft på att lösa problemet och bli bättre nästa gång, tillsammans. Ganska enkelt egentligen, och ju mer vi arbetar tillsammans desto enklare blir det att nå våra mål.

Jag kliver fram

Jag ställer upp, tar initiativ och sträcker ut en hand när någon behöver hjälp. Ser jag något som kan bli bättre agerar jag och löser det, för att göra vardagen bättre för mig själv och mina kollegor – och vår gemensamma leverans bättre för kunden.