Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20212020201920182017 
Nettoomsättning1 824,81 536,81 313,51 138,11 125,9 
Kostnad för sålda varor-1 121,4-984,1-865,6-759,8-738,2 
Bruttoresultat703,5552,7447,9378,3387,6 
       
Rörelsekostnader-367,5-348,2-329,0-307,7-298,8 
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,94,05,710,74,3 
EBITA338,9208,5124,681,393,2 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-20,6-11,0-7,4   
Rörelseresultat318,3197,5117,281,393,2 
Finansiella poster – netto-10,4-65,4-2,7-2,5-4,0 
Resultat före skatt307,9132,2114,578,889,1 
       
Inkomstskatt-70,7-45,6-27,4-16,6-17,8 
Periodens resultat237,386,687,062,271,3 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-6,7-2,9-27,2-3,1-8,0 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,40,65,40,51,8 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser17,8-18,7-6,75,43,4 
Säkring av mässing1,82,31,3-3,8-1,4 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,4-0,5-0,30,80,3 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare251,367,459,662,067,4 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)16,866,246,334,625,53 
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)14,113,913,713,412,9 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
  
Nettoomsättning422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5  
Kostnad för sålda varor-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2  
Bruttoresultat147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,4  
                          
Rörelsekostnader-98,8-110,1-100,7-102,3-78,5-92,8-93,7-86,9-80,2-86,1-95,1-88,3-73,1-90,5-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2  
Övriga rörelseintäkter och kostnader1,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2  
EBITA49,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
                          
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8           
Rörelseresultat43,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
Finansiella poster – netto-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3  
Resultat före skatt38,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,7  
                          
Inkomstskatt-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,5  
Periodens resultat29,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,2  
                          
Övrigt totalresultat                         
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                         
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner26,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8--  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                         
Omräkningsdifferenser12,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3  
Säkring av mässing-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,7  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare62,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,3  
                          
Resultat per aktie                         
Före och efter utspädning (kronor)0,691,451,561,321,151,831,330,230,820,031,000,230,590,540,760,300,500,420,330,240,450,490,70  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3  

Resultaträkning - Delår

MSEK2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
                  
Nettoomsättning1 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,5                  
Kostnad för sålda varor-925.0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2                  
Bruttoresultat540.7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4                  
                                          
Rörelsekostnader-309.5-210,8-100,7-367,5-265,1-186,6-93,7-348,2-261,4-181,2-95,1-329,0-240,8-167,7-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2                  
Övriga rörelseintäkter och kostnader3.52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,2                  
EBITA234.6185,094,3338,9256,7185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,773,439,581,365,538,816,893,280,058,232,0                  
                                          
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-17.7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8                           
Rörelseresultat216.9173,288,3318,3241,8176,677,1197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,0                  
Finansiella poster – netto-11.0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3                  
Resultat före skatt205.9167,286,1307,9234,7171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,7                  
                                          
Inkomstskatt-49.2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5                  
Periodens resultat156.7127,365,8237,3181,4132,855,586,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,2                  
                                          
Övrigt totalresultat                                         
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                         
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner56.829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8--                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-12.5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--                  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                         
Omräkningsdifferenser41.428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,3                  
Säkring av mässing-5.8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,7                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1.21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2                  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare237.7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,3                  
                                          
Resultat per aktie                                         
Före och efter utspädning (kronor) 3,70 3,01 1,56 5,62 4,30 3,15 1,33 2,08 1,85 1,03 1,00 2,11 1,89 1,30 0,76 1,54 1,25 0,75 0,33 1,84 1,62 1,18 0,70                   
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42.342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3