Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20222021202020192018 
Nettoomsättning1 925,61 824,81 536,81 313,51 138,1 
Kostnad för sålda varor-1 214,8-1 121,4-984,1-865,6-759,8 
Bruttoresultat710,8703,5552,7447,9378,3 
       
Rörelsekostnader-436,6-367,5-348,2-329,0-307,7 
Övriga rörelseintäkter och kostnader7,12,94,05,710,7 
EBITA281,2338,9208,5124,681,3 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-23,9-20,6-11,0-7,4  
Rörelseresultat257,3318,3197,5117,281,3 
Finansiella poster – netto-5,7-10,4-65,4-2,7-2,5 
Resultat före skatt251,6307,9132,2114,578,8 
       
Inkomstskatt-58,1-70,7-45,6-27,4-16,6 
Periodens resultat193,4237,386,687,062,2 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner68,8-6,7-2,9-27,2-3,1 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-14,21,40,65,40,5 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser54,917,8-18,7-6,75,4 
Säkring av mässing-5,31,92,31,3-3,8 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,1-0,4-0,5-0,30,8 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare298,7251,367,459,662,0 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)4,575,622,082,111,54 
Antal aktier (miljoner)42,314,113,913,713,4 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
  
Nettoomsättning459,9422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5  
Kostnad för sålda varor-289,8-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2  
Bruttoresultat170,1147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,4  
                           
Rörelsekostnader-127,2-98,8-110,1-100,7-102,3-78,5-92,8-93,7-86,9-80,2-86,1-95,1-88,3-73,1-90,5-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2  
Övriga rörelseintäkter och kostnader3,61,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2  
EBITA46,649,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
                           
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,2-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8           
Rörelseresultat40,443,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
Finansiella poster – netto5,2-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3  
Resultat före skatt45,638,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,7  
                           
Inkomstskatt-8,9-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,5  
Periodens resultat36,729,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,2  
                           
Övrigt totalresultat                          
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                          
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner12,026,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-1,7-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8--  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                          
Omräkningsdifferenser13,612,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3  
Säkring av mässing0,5-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,7  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,10,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare61,062,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,3  
                           
Resultat per aktie                          
Före och efter utspädning (kronor)0,870,691,451,561,321,151,831,330,230,820,031,000,230,590,540,760,300,500,420,330,240,450,490,70  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3  

Resultaträkning - Delår

MSEK2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
                  
Nettoomsättning1 925,61 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,5                  
Kostnad för sålda varor-1 214,8-925.0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2                  
Bruttoresultat710.8540.7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4                  
                                           
Rörelsekostnader-436.7-309.5-210,8-100,7-367,5-265,1-186,6-93,7-348,2-261,4-181,2-95,1-329,0-240,8-167,7-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2                  
Övriga rörelseintäkter och kostnader7.13.52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,2                  
EBITA281.2234.6185,094,3338,9256,7185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,773,439,581,365,538,816,893,280,058,232,0                  
                                           
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-23.9-17.7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8                           
Rörelseresultat257.3216.9173,288,3318,3241,8176,677,1197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,0                  
Finansiella poster – netto-5.7-11.0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3                  
Resultat före skatt251.6205.9167,286,1307,9234,7171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,7                  
                                           
Inkomstskatt-58.1-49.2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5                  
Periodens resultat193.4156.7127,365,8237,3181,4132,855,586,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,2                  
                                           
Övrigt totalresultat                                          
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                          
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner68.856.829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8--                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-14.2-12.5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--                  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                          
Omräkningsdifferenser54.941.428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,3                  
Säkring av mässing-5.3-5.8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,7                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1.11.21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2                  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare298.7237.7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,3                  
                                           
Resultat per aktie                                          
Före och efter utspädning (kronor)4.573.70 3,01 1,56 5,62 4,30 3,15 1,33 2,08 1,85 1,03 1,00 2,11 1,89 1,30 0,76 1,54 1,25 0,75 0,33 1,84 1,62 1,18 0,70                   
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342.342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3