Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20222021202020192018 
Nettoomsättning1 925,61 824,81 536,81 313,51 138,1 
Kostnad för sålda varor-1 214,8-1 121,4-984,1-865,6-759,8 
Bruttoresultat710,8703,5552,7447,9378,3 
       
Rörelsekostnader-436,6-367,5-348,2-329,0-307,7 
Övriga rörelseintäkter och kostnader7,12,94,05,710,7 
EBITA281,2338,9208,5124,681,3 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-23,9-20,6-11,0-7,4  
Rörelseresultat257,3318,3197,5117,281,3 
Finansiella poster – netto-5,7-10,4-65,4-2,7-2,5 
Resultat före skatt251,6307,9132,2114,578,8 
       
Inkomstskatt-58,1-70,7-45,6-27,4-16,6 
Periodens resultat193,4237,386,687,062,2 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner68,8-6,7-2,9-27,2-3,1 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-14,21,40,65,40,5 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser54,917,8-18,7-6,75,4 
Säkring av mässing-5,31,92,31,3-3,8 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,1-0,4-0,5-0,30,8 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare298,7251,367,459,662,0 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)4,575,622,082,111,54 
Antal aktier (miljoner)42,314,113,913,713,4 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
  
Nettoomsättning506,6533,2459,9422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1  
Kostnad för sålda varor-315,6-332,5-289,8-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7  
Bruttoresultat190,9200,7170,1147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,4  
                         
Rörelsekostnader-126,1-124,1-127,2-98,8-110,1-100,7-102,3-78,5-92,8-93,7-86,9-80,2-86,1-95,1-88,3-73,1-90,5-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0  
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,31,93,61,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,4  
EBITA64,578,546,649,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,8  
                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,5-6,3-6,2-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8       
Rörelseresultat58,172,240,443,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,8  
Finansiella poster – netto-7,8-3,85,2-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4  
Resultat före skatt50,368,445,638,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,2  
                         
Inkomstskatt-11,1-15,4-8,9-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0  
Periodens resultat39,252,936,729,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,2  
                         
Övrigt totalresultat                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner2,0-0,112,026,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,50,0-1,7-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                        
Omräkningsdifferenser46,112,113,612,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,0  
Säkring av mässing-1,21,90,5-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,2  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,3-0,4-0,10,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare85,866,561,062,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,2  
                         
Resultat per aktie                        
Före och efter utspädning (kronor)0,931,250,870,691,451,561,321,151,831,330,230,820,031,000,230,590,540,760,300,500,420,33  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342,342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,3  

Resultaträkning - Delår

MSEK2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
                  
Nettoomsättning1 039,8533,21 925,61 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,1                  
Kostnad för sålda varor-648,1-332,5-1 214,8-925.0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7                  
Bruttoresultat391,7200,7710.8540.7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4                  
                                         
Rörelsekostnader-250,2-124,1-436.7-309.5-210,8-100,7-367,5-265,1-186,6-93,7-348,2-261,4-181,2-95,1-329,0-240,8-167,7-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0                  
Övriga rörelseintäkter och kostnader1,61,97.13.52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,4                  
EBITA143,078,5281.2234.6185,094,3338,9256,7185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,773,439,581,365,538,816,8                  
                                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-12,8-6,3-23.9-17.7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8                       
Rörelseresultat130,372,2257.3216.9173,288,3318,3241,8176,677,1197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,8                  
Finansiella poster – netto-11,6-3,8-5.7-11.0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4                  
Resultat före skatt118,668,4251.6205.9167,286,1307,9234,7171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,2                  
                                         
Inkomstskatt-26,5-15,4-58.1-49.2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0                  
Periodens resultat92,152,9193.4156.7127,365,8237,3181,4132,855,586,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,2                  
                                         
Övrigt totalresultat                                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner1,9-0,168.856.829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,50,0-14.2-12.5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-                  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                        
Omräkningsdifferenser58,112,154.941.428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,0                  
Säkring av mässing0,71,9-5.3-5.8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,1-0,41.11.21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,3                  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare152,366,5298.7237.7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,2                  
                                         
Resultat per aktie                                        
Före och efter utspädning (kronor)2,181,254.573.70 3,01 1,56 5,62 4,30 3,15 1,33 2,08 1,85 1,03 1,00 2,11 1,89 1,30 0,76 1,54 1,25 0,75 0,33                   
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342.342,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,3