Resultaträkning

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Resultaträkning - Helår

MSEK20212020201920182017 
Nettoomsättning1 824,81 536,81 313,51 138,11 125,9 
Kostnad för sålda varor-1 121,4-984,1-865,6-759,8-738,2 
Bruttoresultat703,5552,7447,9378,3387,6 
       
Rörelsekostnader-367,5-348,2-329,0-307,7-298,8 
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,94,05,710,74,3 
EBITA338,9208,5124,681,393,2 
       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-20,6-11,0-7,4   
Rörelseresultat318,3197,5117,281,393,2 
Finansiella poster – netto-10,4-65,4-2,7-2,5-4,0 
Resultat före skatt307,9132,2114,578,889,1 
       
Inkomstskatt-70,7-45,6-27,4-16,6-17,8 
Periodens resultat237,386,687,062,271,3 
       
Övrigt totalresultat      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-6,7-2,9-27,2-3,1-8,0 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,40,65,40,51,8 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen      
Omräkningsdifferenser17,8-18,7-6,75,43,4 
Säkring av mässing1,82,31,3-3,8-1,4 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-0,4-0,5-0,30,80,3 
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare251,367,459,662,067,4 
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie (kronor)16,866,246,334,625,53 
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)14,113,913,713,412,9 

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
  
Nettoomsättning546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3279,1265,4313,6280,1274,8256,9302,7291,5  
Kostnad för sålda varor-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2-185,9-178,0-210,3-185,7-184,7-170,8-199,7-183,2  
Bruttoresultat201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,093,287,4103,394,490,186,1103,0108,4  
                         
Rörelsekostnader-110,1-100,7-102,3-78,5-92,8-93,7-86,9-80,2-86,1-95,1-88,3-73,1-90,5-77,2-80,2-64,4-84,2-79,0-78,5-65,7-78,3-76,2  
Övriga rörelseintäkter och kostnader-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,72,83,72,81,41,51,51,5-0,2  
EBITA90,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8           
Rörelseresultat84,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,515,826,722,016,813,121,826,232,0  
Finansiella poster – netto-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4-1,2-1,6-0,10,4-0,2-1,4-1,0-1,3  
Resultat före skatt81,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,114,625,121,817,212,920,425,230,7  
                         
Inkomstskatt-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4-2,7-5,1-4,9-4,0-3,3-2,4-5,6-6,5  
Periodens resultat61,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,711,920,117,013,29,618,019,624,2  
                         
Övrigt totalresultat                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner29,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4-0,31,8-4,5-0,1-4,3-3,8--  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,10,4-1,01,0-1,00,8--  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                        
Omräkningsdifferenser24,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6-0,6-1,91,96,03,5-1,31,4-0,3  
Säkring av mässing-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4-0,5-1,4-0,6-1,21,10,7-2,5-0,7  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,70,10,30,10,3-0,2-0,20,60,2  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,611,117,914,818,210,714,319,123,3  
                         
Resultat per aktie                        
Före och efter utspädning (kronor)1,451,561,321,151,831,330,230,820,031,000,230,590,540,760,300,500,420,330,240,450,490,70  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3  

Resultaträkning - Delår

MSEK2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
  
Nettoomsättning1 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,31 138,1859,0593,6280,11 125,9851,0594,2291,5  
Kostnad för sålda varor-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2-759,8-573,9-395,9-185,7-738,2-553,5-382,8-183,2  
Bruttoresultat393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0378,3285,1197,794,4387,6297,5211,4108,4  
                         
Rörelsekostnader-210,8-100,7-367,5-265,1-186,6-93,7-348,2-261,4-181,2-95,1-329,0-240,8-167,7-77,2-307,7-227,5-163,1-79,0-298,8-220,2-154,5-76,2  
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,710,77,94,21,44,32,71,3-0,2  
EBITA185,094,3338,9256,7185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,773,439,581,365,538,816,893,280,058,232,0  
                         
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8           
Rörelseresultat173,288,3318,3241,8176,677,1197,5137,091,356,3117,2103,171,639,581,365,538,816,893,280,058,232,0  
Finansiella poster – netto-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4-2,5-1,30,30,4-4,0-3,8-2,3-1,3  
Resultat före skatt167,286,1307,9234,7171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,178,864,239,017,289,176,355,930,7  
                         
Inkomstskatt-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4-16,6-14,0-8,9-4,0-17,8-14,5-12,1-6,5  
Periodens resultat127,365,8237,3181,4132,855,586,677,043,041,687,077,653,130,762,250,230,213,271,361,843,824,2  
                         
Övrigt totalresultat                        
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                        
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner29,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4-3,1-2,7-4,6-0,1-8,0-3,8--  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,10,5-1,0-1,80,8--  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                        
Omräkningsdifferenser28,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,65,46,08,06,03,4-0,21,1-0,3  
Säkring av mässing-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4-3,8-3,3-1,9-1,2-1,4-2,5-3,2-0,7  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat1,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,70,80,70,40,30,30,50,70,2  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,3  
                         
Resultat per aktie                        
Före och efter utspädning (kronor)3,013,155,6212,909,463,986,245,543,103,006,335,673,902,284,623,742,240,985,534,863,552,11  
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)42,342,342,342,342,341,941,741,741,741,741,741,741,240,340,340,340,340,340,340,339,634,3