Förändring eget kapital

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Förändring eget kapital - Helår

MSEK20212020201920182017
      
Ingående balans 1 januari581,9563,1504,9483,2324,5
Kvittningsemission--39,0--
Nyemission37,2---136,0
Emissionsutgifter, netto-----4,4
Utdelning-63,5-48,6-40,3-40,3-40,3
Totalresultat251,367,459,662,067,4
Utgående balans806,9581,9563,1504,9483,2

Förändring eget kapital - Kvartal

MSEK2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
                        
Ingående balans 1 januari806,9806,9806,9581,9581,9581,9581,9563,1563,1563,1563,1504,9504,9504,9504,9483,2483,2483,2483,2324,5324,5324,5324,5
Kvittningsemission-----------39,039,039,0---------
Nyemission---37,237,237,237,2------------136,0136,0136,0-
Emissionsutgifter, netto--------------------4,4-4,4-4,4-
Utdelning-105,8-105,8--63,5-63,5-63,5--48,6-48,6---40,3-40,3-40,3--40,3-40,3-40,3--40,3-40,3-40,3-
Totalresultat237,7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,662,050,933,018,267,456,742,423,3
Utgående balans939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5504,9493,8475,9501,4483,2472,5458,3347,8