Hållbara människor

• Hållbara medarbetare – säkerställa välmående, teamwork.
• Hållbara leverantörer – uppdatera, förmedla och säkerställa att vår uppförandekod efterlevs.
• Hållbara kunder – aktiv dialog för att säkerställa kundens behov.