Gröna Gränby, Rikshem Uppsala

1200 stycken lägenheter, pågående stambyte åt Rikshem i Uppsala med FM Mattsson 9000E serien.