Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av följande styrelseledamöter:

  • Lars Erik Blom, ordförande
  • Johnny Alvarsson

Revisionsutskottet har som sin huvudsakliga uppgift att ansvara för att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet.