Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av följande styrelseledamöter:

  • Anna Stålenbring, ordförande
  • Lars Erik Blom

Revisionsutskottet har som sin huvudsakliga uppgift att ansvara för att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet.