Resultaträkning – Delår

MSEK 2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Jan-Dec
2017
Jan-Sep
2017
Jan-Jun
2017
Jan-Mar
                                   
Nettoomsättning 533,2 1 925,6 1 465,7 1 043,0 496,6 1 824,8 1 335,4 919,7 428,1 1 536,8 1 140,2 784,8 419,9 1 313,5 969,4 647,5 299,3 1 138,1 859,0 593,6 280,1 1 125,9 851,0 594,2 291,5                                    
Kostnad för sålda varor -332,5 -1 214,8 -925.0 -649,3 -304,2 -1 121,4 -814,0 -551,9 -255,8 -984,1 -735,5 -506,4 -263,7 -865,6 -623,6 -408,3 -183,2 -759,8 -573,9 -395,9 -185,7 -738,2 -553,5 -382,8 -183,2                                    
Bruttoresultat 200,7 710.8 540.7 393,7 192,4 703,5 521,4 367,8 172,3 552,7 404,7 278,4 156,2 447,9 345,8 239,2 116,0 378,3 285,1 197,7 94,4 387,6 297,5 211,4 108,4                                    
                                                                                       
Rörelsekostnader -124,1 -436.7 -309.5 -210,8 -100,7 -367,5 -265,1 -186,6 -93,7 -348,2 -261,4 -181,2 -95,1 -329,0 -240,8 -167,7 -77,2 -307,7 -227,5 -163,1 -79,0 -298,8 -220,2 -154,5 -76,2                                    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 1,9 7.1 3.5 2,1 2,6 2,9 0,5 4,7 2,2 4,0 1,9 -0,4 -2,1 5,7 2,6 1,9 0,7 10,7 7,9 4,2 1,4 4,3 2,7 1,3 -0,2                                    
EBITA 78,5 281.2 234.6 185,0 94,3 338,9 256,7 185,9 80,8 208,5 145,2 96,8 59,0 124,6 107,7 73,4 39,5 81,3 65,5 38,8 16,8 93,2 80,0 58,2 32,0                                    
                                                                                       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -6,3 -23.9 -17.7 -11,8 -5,9 -20,6 -14,9 -9,2 -3,7 -11,0 -8,3 -5,5 -2,8 -7,4 -4,6 -1,8                                                      
Rörelseresultat 72,2 257.3 216.9 173,2 88,3 318,3 241,8 176,6 77,1 197,5 137,0 91,3 56,3 117,2 103,1 71,6 39,5 81,3 65,5 38,8 16,8 93,2 80,0 58,2 32,0                                    
Finansiella poster – netto -3,8 -5.7 -11.0 -6,0 -2,3 -10,4 -7,1 -4,9 -4,7 -65,4 -29,9 -28,1 -2,8 -2,7 -1,8 -1,4 -0,4 -2,5 -1,3 0,3 0,4 -4,0 -3,8 -2,3 -1,3                                    
Resultat före skatt 68,4 251.6 205.9 167,2 86,1 307,9 234,7 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1 78,8 64,2 39,0 17,2 89,1 76,3 55,9 30,7                                    
                                                                                       
Inkomstskatt -15,4 -58.1 -49.2 -39,9 -20,2 -70,7 -53,3 -39,0 -17,0 -45,6 -30,1 -20,1 -11,9 -27,4 -23,6 -17,2 -8,4 -16,6 -14,0 -8,9 -4,0 -17,8 -14,5 -12,1 -6,5                                    
Periodens resultat 52,9 193.4 156.7 127,3 65,8 237,3 181,4 132,8 55,5 86,6 77,0 43,0 41,6 87,0 77,6 53,1 30,7 62,2 50,2 30,2 13,2 71,3 61,8 43,8 24,2                                    
                                                                                       
Övrigt totalresultat                                                                                      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                                                                      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner -0,1 68.8 56.8 29,8 -0,1 -6,7 4,4 6,4 0,1 -2,9 0,7 0,1 -27,2 -28,9 -13,9 -0,4 -3,1 -2,7 -4,6 -0,1 -8,0 -3,8                                    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,0 -14.2 -12.5 -6,6 0,0 1,4 -0,9 -1,3 0,0 0,6 -0.1 5,4 6,4 3,0 0,1 0,5 1,0 1,8 0,8                                    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                                                                      
Omräkningsdifferenser 12,1 54.9 41.4 28,7 4,5 17,8 9,0 5,0 13,7 -18,7 2,9 0,2 23,8 -6,7 4,0 -2,0 1,6 5,4 6,0 8,0 6,0 3,4 -0,2 1,1 -0,3                                    
Säkring av mässing 1,9 -5.3 -5.8 -5,1 1,9 1,8 -0,7 0,7 2,3 2,3 1,6 0,4 -1,9 1,3 1,5 1,4 3,4 -3,8 -3,3 -1,9 -1,2 -1,4 -2,5 -3,2 -0,7                                    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,4 1.1 1.2 1,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,7 0,2                                    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 66,5 298.7 237.7 175,2 71,8 251,3 193,3 143,4 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6 62,0 50,9 33,0 18,2 67,4 56,7 42,4 23,3                                    
                                                                                       
Resultat per aktie                                                                                      
Före och efter utspädning (kronor) 1,25 4.57 3.70 3,01 1,56 5,62 4,30 3,15 1,33 2,08 1,85 1,03 1,00 2,11 1,89 1,30 0,76 1,54 1,25 0,75 0,33 1,84 1,62 1,18 0,70                                    
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 42,3 42,3 42.3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 41,9 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,2 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 39,6 34,3