Resultaträkning – Kvartal

MSEK 2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
   
Nettoomsättning 422,7 546,4 496,6 489,5 415,6 491,7 428,1 396,6 355,4 364,9 419,9 344,1 321,9 348,2 299,3 279,1 265,4 313,6 280,1 274,8 256,9 302,7 291,5    
Kostnad för sålda varor -275,7 -345,1 -304,2 -307,4 -262,0 -296,2 -255,8 -248,6 -229,1 -242,8 -263,7 -242,0 -215,3 -225,0 -183,2 -185,9 -178,0 -210,3 -185,7 -184,7 -170,8 -199,7 -183,2    
Bruttoresultat 147,0 201,3 192,4 182,1 153,6 195,5 172,3 148,0 126,4 122,1 156,2 102,1 106,6 123,2 116,0 93,2 87,4 103,3 94,4 90,1 86,1 103,0 108,4    
                                                   
Rörelsekostnader -98,8 -110,1 -100,7 -102,3 -78,5 -92,8 -93,7 -86,9 -80,2 -86,1 -95,1 -88,3 -73,1 -90,5 -77,2 -80,2 -64,4 -84,2 -79,0 -78,5 -65,7 -78,3 -76,2    
Övriga rörelseintäkter och kostnader 1,4 -0,4 2,6 2,4 -4,2 2,4 2,2 2,1 2,3 1,7 -2,1 3,1 0,7 1,3 0,7 2,8 3,7 2,8 1,4 1,5 1,5 1,5 -0,2    
EBITA 49,6 90,8 94,3 82,2 70,8 105,1 80,8 63,2 48,5 37,7 59,0 16,9 34,2 34,0 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0    
                                                   
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar -5,9 -5,9 -5,9 -5,7 -5,7 -5,6 -3,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -1,8                      
Rörelseresultat 43,7 84,9 88,3 76,5 65,2 99,5 77,1 60,5 45,7 35,0 56,3 14,1 31,4 32,1 39,5 15,8 26,7 22,0 16,8 13,1 21,8 26,2 32,0    
Finansiella poster – netto -5,0 -3,7 -2,3 -3,3 -2,3 -0,2 -4,7 -35,5 -1,7 -25,4 -2,8 -0,9 -0,4 -0,9 -0,4 -1,2 -1,6 -0,1 0,4 -0,2 -1,4 -1,0 -1,3    
Resultat före skatt 38,7 81,2 86,1 73,2 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,1 21,8 17,2 12,9 20,4 25,2 30,7    
                                                   
Inkomstskatt -9,3 -19,7 -20,2 -17,4 -14,3 -22,0 -17,0 -15,4 -10,0 -8,3 -11,9 -3,8 -6,5 -8,8 -8,4 -2,7 -5,1 -4,9 -4,0 -3,3 -2,4 -5,6 -6,5    
Periodens resultat 29,4 61,5 65,8 55,9 48,6 77,2 55,5 9,6 34,0 1,4 41,6 9,4 24,5 22,4 30,7 11,9 20,1 17,0 13,2 9,6 18,0 19,6 24,2    
                                                   
Övrigt totalresultat                                                  
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                                  
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner 26,9 29,9 -0,1 -11,1 -2,0 6,3 0,1 -3,6 0,5 0,1 1,7 -15,0 -13,4 -0,4 -0,3 1,8 -4,5 -0,1 -4,3 -3,8    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -5,9 -6,6 0,0 2,3 0,4 -1,3 0,0 0,7 -0,1 -1,1 3,4 3,0 0,1 0,4 -1,0 1,0 1,0 0,8    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                                  
Omräkningsdifferenser 12,7 24,2 4,5 8,8 4,0 -8,7 13,8 -21,6 2,7 -23,7 23,8 -10,6 6,0 -3,6 1,6 -0,6 -1,9 1,9 6,0 3,5 -1,3 1,4 -0,3    
Säkring av mässing -0,6 -7,0 1,9 2,5 -1,4 -1,6 2,3 0,7 1,2 2,3 -1,9 -0,2 0,1 -2,0 3,4 -0,5 -1,4 -0,6 -1,2 1,1 0,7 -2,5 -0,7    
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 0,1 1,4 -0,4 -0,5 0,2 0,4 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,4 0,1 0,5 -0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,6 0,2    
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 62,6 103,4 71,8 57,9 49,9 72,3 71,2 -14,3 38,1 -20,3 64,0 -0,7 19,0 6,8 34,6 11,1 17,9 14,8 18,2 10,7 14,3 19,1 23,3    
                                                   
Resultat per aktie                                                  
Före och efter utspädning (kronor) 0,69 1,45 1,56 1,32 1,15 1,83 1,33 0,23 0,82 0,03 1,00 0,23 0,59 0,54 0,76 0,30 0,50 0,42 0,33 0,24 0,45 0,49 0,70    
Genomsnittligt antal aktier (miljoner) 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 41,9 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,2 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 39,6 34,3