Kassaflödesanalys – Kvartal

MSEK 2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 74,5 78,2 55.4 57,4 82.4 95.4 96.3 65.7 88.5 100.9 24.2 22.8 36.9 69.5 8.3 60,7 42.5 47.2 27,0 26,5 29,3 23,6
Förändring av rörelsekapital mm -67,5 -21,4 -16.6 0,0 -57.5 -108.8 -40.2 36.6 -18.2 -53.7 23.8 60.9 -11.3 -33.1 47.2 11.6 6.1 -43.6 21,1 21,7 -3,4 -18,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,0 56,8 38.8 57,4 24.9 -13.4 56.1 102.3 70.3 47.1 48.0 83.7 25.6 36.3 55.5 72.3 48.6 3.6 48,1 48,2 25,9 5,2
                                             
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,4 -16,9 -40.2 -15,5 -15.8 -15.8 -12.9 -12.9 -13.0 -84.9 -14.3 -9.1 -9.0 -12.4 1.5 -18.4 -162.7 -4.6 -5,1 -3,7 -7,8 -5,4
                                             
Kassaflöde efter investeringar -3,4 39,8 -1.4 41,9 9.0 -29.1 43.3 89.5 57.3 -37.8 33.7 74.6 16.6 23.9 57.0 54.0 -114.1 -1.0 42,9 44,5 18,0 -0,2
                                             
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -67,1 -7,0 -5.8 -7,0 -126.5 -5.2 -9.2 2.0 -68.0 -87.2 -53.3 -1.6 -15.3 -6.1 -4.4 -18.3 -52.3 -5.2 -1,6 -0,5 -42,3 -0,8
                                             
Periodens kassaflöde -70,5 32,8 -7.2 34,9 -117.5 -34.3 34.1 91.5 -10.7 -125.0 -19.6 73.0 1.3 17.8 52.5 35.7 -166.4 -6.2 41,4 44,0 -24,3 -1,0
                                             
Likvida medel vid periodens början 102,7 69,6 76.8 41,8 159.9 193.9 159.8 68.3 77.9 203.5 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6 215.4 174,4 130,7 155,0 156,0
Valutadifferens i likvida medel 5,8 0,2 0.0 0,1 -0.6 0.3 0.1 0.1 1.1 -0.6 0.0 -0.3 0.7 -0.6 -0.1 0.1 -0.3 0.4 -0,3 -0,3
Likvida medel vid periodens slut 38,0 102,7 69.6 76,8 41.8 159.9 193.9 159.8 68.3 77.9 203.5 223.1 150.4 148.3 131.1 78.7 42.9 209.6 215,5 174,4 130,7 155,0