Förändring eget kapital – Kvartal

MSEK 2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
                                               
Ingående balans 1 januari 806,9 806,9 806,9 581,9 581,9 581,9 581,9 563,1 563,1 563,1 563,1 504,9 504,9 504,9 504,9 483,2 483,2 483,2 483,2 324,5 324,5 324,5 324,5
Kvittningsemission 39,0 39,0 39,0
Nyemission 37,2 37,2 37,2 37,2 136,0 136,0 136,0
Emissionsutgifter, netto -4,4 -4,4 -4,4
Utdelning -105,8 -105,8 -63,5 -63,5 -63,5 -48,6 -48,6 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3
Totalresultat 237,7 175,2 71,8 251,3 193,3 143,4 71,1 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6 62,0 50,9 33,0 18,2 67,4 56,7 42,4 23,3
Utgående balans 939,0 876,3 878,5 806,9 749,0 699,0 690,4 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8