Lisa Sundman Maripuu  (född 1982): HR-direktör sedan 2016. Anställd 2016.

Utbildning/bakgrund: Personal- och arbetslivsprogrammet vid Umeå respektive Stockholms universitet. Lisa har tidigare jobbat på SSAB inom HR i olika positioner.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.